Visie

Ecologische en duurzaam parkbeheer

Zo proberen we in het park een ecologische en duurzaam parkbeheer te verwezenlijken: 

1. Geen pesticiden 

Pesticiden vormen een bedreiging voor het milieu, de waterkwaliteit en het behoud van duurzame waterreserves. We moeten ook onze gezondheid beter beschermen tegen de gevaren van pesticiden en insecticiden. 

In de Tuinen van Hoegaarden worden geen pesticiden en geen insecticiden gebruikt. Na een periode van minimaal gebruik heerst er sinds 2015 een zerotolerantie. Om ongewenste dieren of planten te bestrijden worden alternatieve methoden toegepast. Zo hebben we een gasbrander om de paden onkruid vrij te houden. Bovendien vinden we een gezonde tolerantie ten aanzien van onkruid niet verkeerd. Ja, een beetje onkruid kan geen kwaad, het kan zelfs mooi zijn. 

2. Kringlooptuinieren

Al het tuinafval wordt gerecycleerd. De plantenresten worden gecomposteerd en alle takken worden verhakseld en gebruikt als mulching tussen de planten. Door dit toe te passen is er minder onkruid en wordt de bodem vochitg gehouden. Het gebruik van compost en mulching verbetert het bodemleven.  

2.1. Kringloopwanden

In het voorjaar worden de bomen gesnoeid, de takken worden gebruikt om kringloopwanden te maken. In samenwerking met ecowerf werden een takkenwal en vlechtwerk gemaakt voor de Tuinen van Hoegaarden. De takkenwal, kan u rechts achter vinden in het park, het bestaat uit een dubbele rij palen waartussen het snoeihout wordt gestapeld. Het vlechtwerk merkt u op in de fruittuin, het bestaat uit één enkele rij palen, waartussen de lange takken gevlochten worden.

3. Werken met Fauna en Flora: meer biodiversiteit 

3.1 Wilde bloemenweides 

De wilde bloemenweides onder de boomkronen bieden bescherming aan de wortels van de bomen (minder verdichting) en geven inheemse bloemen de kans om zichzelf verder te zaaien. 

Ontdek wilde inheemse planten zoals de sleutelbloem, kievitsbloem, wilde akelei, gevelkte aronskelk en tal van andere soorten

Doordat de weides twee maal per jaar afgemaaid worden met een bosmaaier kunnen inheemse wilde planten zich settelen en houden kan op die manier het bodemleven op pijl worden gehouden. Het maaisel blijft enkele dagen liggen als mulchlaag, zo kunnen de zaden er uit vallen verwijderd en gecomposteerd.

3.2 Bijenhotel 

Het bijenhotel biedt onderdak aan diverse soorten solitaire bijen. In  de winter worden de wilde vogels gevoederd, hierdoor kunnen er een 25 tal soorten definieerd worden. De vogels zijn natuurlijke insecten bestrijders, doordat er veel vogels worden aangetrokken, hoeft er minder insecticiden te worden gebruikt.

3.3 Groenen en fruit ruilen en delen via de moestuin weggeefkast 

Het principe van de geefkast is eenvoudig: breng wat je over hebt en neem wat je nodig hebt. Want delen is mooier dan weggooien!

Plaats overschotten van groenen en fruit in onze weggeefkast aan de druivenserre en maak er iemand anders blij mee.  

Ook zaden, stekken, scheuten, tuinboeken en klein tuingereedschap zijn welkom in onze kast. 

Heb je geen zin om je te verplaatsen naar de weggeefkast, deel dan wat je te veel hebt via de facebookgroep Groe(n)ten uit Hoegaarden (Moestuinweggeefkast).Share