Het park van Hoegaarden

Kapittelpark en Kapittelhuis

Het kapittel van Hoegaarden werd door Gravin Alpaïdis in het jaar 980 gesticht en hing af van het Domkapittel van Keulen.

Het had als hoofdbestaansreden het zingen van het koorofficie, om meer luister te brengen in de celebratie van de kerkelijke diensten.

In het midden van de 18de eeuw werd het Kapittelhuis en het aanpalende Arendsnest gerestaureerd. Op het einde van deze eeuw werd het Kapittel verbeurd verklaard en afgeschaft.

Zo kwam het domein in particuliere handen, tot de laatste eigenaar, precies 1000 jaar na de stichting van het Kapittel, vermoord werd door zijn tuinman.

Momenteel wordt het park beheerd door de gemeente Hoegaarden.Share