Organisatie

Dit gedeelte van de website is nog onder constructie!

Onstaan

Sinds de oprichting in 1991 is er heel wat veranderd zowel wat het concept als de manier van tuinieren betreft. Na twee decennia beheer door derden staat de gemeente Hoegaarden in voor het park 'De Tuinen van Hoegaarden'.  De gemeente wil aan inwoners en bezoekers een aangenaam en harmonieus park aanbieden dat voldoet aan hedendaagse maatschappelijke behoeften en tegelijk duurzaam en onderhoudsarm is. Van moderne tuinen tot engelse borders en eeuwenoude bomen, het is hier allemaal. 

Filosofie

Ontmoeten en ontdekken

Elke bezoeker geniet in het  4ha groot historische park van de prachtige combinatie van tuincultuur en natuur. De klemtoon ligt minder op 'toontuinen', maar is meer gericht op het tonen van verschillende manieren van tuinieren. Zoals schaduwtuinieren, kringlooptuinieren, het gebruik van bloembollen in combinatie met vaste planten, ... 

Duurzaam aanpakkken

Het parkonderhoud voldoet aan de principes van harmonisch park- en groenbeheer. Er wordt gewerkt met organische bemesting, de grond wordt verrijkt met compost en er wordt zo weinig mogelijk gebruik gemaakt van pesticiden. Alles zo natuurlijk mogelijk.

Diverse plantengroepen worden met elkaar gecombineerd zoals vaste planten, één- en tweejarige planten, bloembollen, exoten en heesters. Door de bloeiperiodes te mengen, creeërt men een langere kleurenpracht in één en dezelfde tuin.

Samenwerken 

De Tuinen zijn meer dan een op zichzelfstaande groene oase in het dorpscentrum van Hoegaarden. Ze verbinden zich met natuurlijke en culturele elementen uit de gemeente en de ruime omgeving. Zo werken we rond bijen en koesterburen, werken we samen met scholen, zijn er speciale rustbanken voor de bewoners van het woonzorgcentrum, ... Hierin speelt vzw De Tuinen van Hoegaarden een centrale rol. Share